Microsoft Excel

Bu sitede hiç bilmeyenler ve az bilenler için Microsoft Excel anlatılacaktır. Konular kısmında öncelikle az-çok (ya da çok-az) bilenler için birkaç örnek yayınladıktan sonra hiç bilmeyenler için yazılara yer verilecektir. Bu arada excel.ogren.ogret@gmail.com e-mail adresimize sorular sorabilirsiniz.
Gelen ilk sorumuz Şartlı Formatlama (Conditional Formatting) ile ilgili.

Yapım aşamasında. Test yayını. Her girişinizde farklı görebilirsiniz. Linkler çalışmayabilir.

Zor olan bir insanla anlaşmaktır.
Bir bilgisayar sizi asla yanlış anlamaz.