Konu : 2 - Maaş bordrosunda gelir vergisi hesabı

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı ve o ayın vergi matrahını vererek o aya ait vergiyi hesaplayabiliceğiniz makro içermeyen dosyaya buradan ulaşabilirsiniz. Makro veya iç içe geçmiş EĞER(IF)'ler yerine İNDİS(INDEX) ve KAÇINCI(MATCH) formülleri kullanılarak hazırlandı.

Yapım aşamasında. Test yayını. Her girişinizde farklı görebilirsiniz. Linkler çalışmayabilir.

Zor olan bir insanla anlaşmaktır.
Bir bilgisayar sizi asla yanlış anlamaz.