Microsoft Excel

Bu sitede hiç bilmeyenler ve az bilenler için Microsoft Excel anlatılacaktır. En baştan başlamadan önce siteyi takip edenlerin neler öğreneceği hakkında fikir sahibi olabilmeleri için birkaç örnek yayınlanacaktır. Bu örnekler bilgisayar programcısı pozisyonuna başvurmuş yeni mezun veya 2 yıldan daha az tecrübeli adaylara yöneltilmiş ve Microsoft Excel veya bir programlama dili ile çözülmesi istenmiş sorulardır.

Bu arada excel.ogren.ogret@gmail.com e-posta adresimize her seviyede sorular yöneltebilirsiniz.
Gelen ilk sorumuz Şartlı Formatlama (Conditional Formatting) ile ilgili.

Yapım aşamasında. Test yayını. Her girişinizde farklı görebilirsiniz. Linkler çalışmayabilir.

Zor olan bir insanla anlaşmaktır.
Bir bilgisayar sizi asla yanlış anlamaz.